registraren.skČo je ochranná známka

registraren

Blog
13.10.2022
Aktuality
registraren.sk

Advokátska kancelária MG LEGAL s.r.o. vám v rámci projektu REGISTRAREN.SK ponúka komplexné služby súvisiace s registráciou ochrannej známky.

V dnešnom príspevku sa bližšie pozrieme na otázku: ČO JE OCHRANNÁ ZNÁMKA. Vysvetlíme si, čo môže tvoriť ochrannú známku, ako aj to, aká je jej podstata a výhody.

Ochranná známka

Podstata ochrannej známky je upravená zákonom o ochranných známkach. V zmysle uvedeného predpisu môže tvoriť ochrannú známku v podstate akékoľvek označenie (najmä slová, kresby, písmená, číslice, farby, zvuky a pod.), ak je spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

 

Zjednodušene povedané, ochranná známka je najmä logo alebo slovo (súbor slov), ktoré sú zaregistrované Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Ochrannou známkou môže byť napr. Vaše priezvisko, názov Vašej spoločnosti, Vášho produktu a podobne.

Ochrannou známkou nemôže byť každé logo alebo text, ale iba také označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Teda označenie, ktoré nie je bežne používané, ako napr. reštaurácia, fitness centrum, hotel a pod. K takýmto pojmom je vždy potrebné pridať ďalší prvok, ktorý celému označeniu dodá rozlišovaciu spôsobilosť (napríklad ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA nie je označenie spôsobilé na registráciu – pojem MG LEGAL, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA už však je v poriadku, nakoľko toto označenie obsahuje osobitný prvok MG).

S nami máte istotu, že vaša registrácia bude úspešná. Vyhnete sa tak neúspešným, časovo a finančne náročným, pokusom o registráciu. Pred podaním prihlášky známku bezplatne preveríme a v prípade potreby vám odporučíme jej úpravy.Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho so svojími priateľmi