registraren.sk

Bezpečná a overená cesta k registrácii ochrannej známky.

Ochranná známka

registraren právne služby

Chránte svoju značku.

Ochranná známka je nevyhnutnou súčasťou identity obchodnej spoločnosti. Poskytuje nie len ochranu pred zneužitím Vášho názvu alebo loga, ale zvyšuje tiež prestíž a dôveryhodnosť spoločnosti.

Ochrannú známku môže tvoriť názov spoločnosti, názov výrobku alebo napríklad logo. Nie každé označenie spĺňa zákonom stanovené podmienky na registráciu. Práve preto je potrebné, využiť pri registrácii ochrannej známky pomoc odborníkov, aby naozaj došlo k zaregistrovaniu známky a neplatili ste zbytočné poplatky za neúspešné konanie.

Ochranná známka má platnosť 10 rokov bez potreby platenia ďalších poplatkov alebo akýchkoľvek aktualizácií. Po uplynutí uvedenej lehoty je možné znovu predĺžiť platnosť ochrannej známky, na ďalších 10 rokov.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby

Pri neoprávnenom zásahu do práv majiteľa ochrannej známky, sa môže majiteľ známky domáhať náhrady škody / peňažného plnenia / zákazu používania ochrannej známky inou osobou

Viac sa dozviete v našom článku TU.

registraren právne služby

Čo potrebujete k registrácii ochrannej známky?

V prípade, že sa rozhodnete pre využitie našich služieb, budeme od Vás potrebovať iba tri informácie:

vaše identifikačné údaje

názov alebo logo ktoré chcete zaregistrovať ako ochrannú známku,

oblasť Vášho pôsobenia (napr. prevádzkovanie reštaurácie / prevádzkovanie obchodu s oblečením / autoservis / prevádzka fitnesscentra a podobne)

Na základe týchto informácii zabezpečíme prípravu všetkých podkladov k registrácii ochrannej známky.

Viac sa dozviete v našom článku TU.

Koľko zaplatím za registráciu ochrannej známky cez Regsitráren?

za registráciu zaplatíte iba 149€ + poplatok na úrad 96€

NESTRÁCAJTE ČAS, REGISTRUJTE SI OCHRANNÚ ZNÁMKU ONLINE!

Odošlite nezáveznú objednávku. My vašu známku bezplatne posúdime a navrhneme ďalší postup.

Meno a Priezvisko

E-mail