registraren.skČo je potrebné k registrácii ochrannej známky?

registraren

Blog
18.10.2022
Aktuality
registraren.sk

Advokátska kancelária MG LEGAL s.r.o. vám v rámci projektu REGISTRAREN.SK ponúka komplexné služby súvisiace s registráciou ochrannej známky. V dnešnom príspevku sa bližšie pozrieme na otázku: ČO JE POTREBNÉ K REGISTRÁCII OCHGRANNEJ ZNÁMKY. Ako budete mať možnosť vidieť, s využitím našich služieb, pre Vás bude celý proces rýchly a jednoduchý, nakoľko pre Vás zabezpečíme nie len prípravu všetkých dokumentov, ale aj zastupovanie počas celého registračného konania.

 

Žiadosť o zápis ochrannej známky

V prípade, že sa rozhodnete pre využitie našich služieb, budeme od Vás potrebovať iba tri informácie:

- vaše identifikačné údaje, názov alebo logo,

- ktoré chcete zaregistrovať ako ochrannú známku,

- oblasť Vášho pôsobenia (napr. prevádzkovanie reštaurácie / prevádzkovanie obchodu s oblečením / autoservis / prevádzka fitnesscentra a podobne)

Na základe týchto informácii zabezpečíme prípravu všetkých podkladov k registrácii ochrannej známky.

 

Posúdenie podkladov

Ešte pred tým, ako začneme zhotovovať podklady k registrácii známky, bezplatne posúdime vśetky zaslané informácie a podklady.

Na úvod preveríme, či je ochrannú známku možné zaregistrovať, t. j. či náhodou takáto známka už zaregistrovaná nie je alebo či nie je zákonná prekážka, ktorá by bránila registrácii (napr. rozpor s dobrými mravmi, rozpor s verejným poriadkom, nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, opisný charakter a pod.).

Takýmto postupom sa vyhneme situácii, že by sme prihlášku ochrannej známky podali na Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý by ju zamietol a zaplatené poplatky by Vám prepadli.

V prípade, ak zistíme potencionálny problém, ktorý by bránil registrácii a rozhodnete sa, že sa o registráciu známky pokúšať nebudete, neúčtujeme si za naše služby žiadnu odmenu.

 

Zoznam tovarov a služieb

Najdôležitejším dokumentom v rámci žiadosti o registráciu je (okrem samotnej žiadosti) dokument s názvom Zoznam tovarov a služieb. Ide o dokument v ktorom žiadateľ vymedzí tovary alebo služby, pre ktoré požaduje registráciu ochrannej známky. V praxi sa stretávame, že osoby, ktoré nevyužívajú služby právneho alebo patentového zástupcu, môžu mať s vyplnením tohto dokumentu problém. Často sa stáva, že žiadateľ vyplní tovary a služby, ktoré nesúvisia s jeho činnosťou alebo nevyplní všetky tovary a služby, ktorých uvedenie je potrebné. Dôsledkom takéhoto konania je, že ochranná známka síce bude zaregistrovaná, avšak jej majiteľovi neposkytuje dostatočnú, resp. plnohodnotnú ochranu, akú by potreboval a akú by mal v prípade správneho nastavenia Zoznamu tovarov a služieb.Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho so svojími priateľmi